--- Matematika --- (Sinflarga doir)

Matematika to'garagidan asosiy maqsad - bu avvalo o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otish. O'quvchilar raqamlar olamiga chuqurroq kirib borganlari sari bu fanning hayotda barcha sohalarda kerak ekanligi hayotiy misollar orqali tushuntirib boriladi.