Uy vazifalari

Ushbu darsda o'quvchilar kun davomida asosiy darslarda berilgan uy vazifalarini bajarishlari ko'zda tutilgan. Shu doir o'quvchilarga mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlari singdirib boriladi. Albatta sinf rahbari o'quvchilarning bajarayotgan uy vazifalarini kuzatib boradi va kerakli paytda maslaxat va ko'rsatmalarini berishadi.